Telefon: +36 53 350 969  -  E-mail: info@szabopipa.hu  -  Facebook: facebook.com/pipagyar

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: “ÁSZF”) a Szabó Pipagyár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: “Eladó”) által, harmadik személy (továbbiakban: “Vevő”) részére történő áru-értékesítésekre vonatkozó általános szabályokat és eljárásokat rögzíti azzal, hogy Eladó által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb - az értékesítéssel kapcsolatos - dokumentumokkal összhangban értelmezendőek, és a Felek egyéb megállapodása hiányában a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Vevő a pipagyarshop.hu webáruház (továbbiakban: “webáruház”) használatával és/vagy rendelés leadásával elfogadja és kifejezetten elismeri, hogy megismerte, így elfogadja, tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A jelen ÁSZF-től történő bármely eltérés csak Eladó és Vevő által aláírt írásos formába foglalt okiratban érvényes, míg módosítás számlán vagy az azt helyettesítő bizonylaton nem lehetséges, érvénytelen.
A pipagyarshop.hu webáruházon bármikor megjelenített termék vagy szolgáltatás nem jelenti azt és nem garantálja, hogy ezek a termékek vagy szolgáltatások bármikor elérhetőek lesznek. Eladó fenntartja a jogot, hogy bármely terméket bármikor kivonja a forgalomból.
Eladó fenntartja a jogot, hogy időről időre előzetes bejelentés nélkül módosítsa ezeket a Feltételeket. Megrendelésére azok a Feltételek vonatkoznak, amelyek a megrendelés elküldése idején a weboldalon szerepeltek.

Jelen ÁSZF rendelkezései 2017.04.01. napján léptek, határozatlan időtartamra hatályba.

Eladó adatai
cégnév: Szabó Pipagyár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 19.
cégjegyzék szám: 13-09-122610
adószám: 14446027-2-13
közösségi adószám: HU14446027
bankszámlaszám: 11742128-21445114-00000000

Az adás-vétel tárgya
A www.pipagyarshop.hu webáruházon Eladó által értékesített áruk/termékek.
A weboldalon történő vásárlás feltétele az Vevői adatok pontos megadása és a jelen általános szerződési feltételek elfogadása.

Ár, rendelés menete, szállítási feltételek
A webáruházon feltüntetett árakbruttó (Áfa-t is tartalmazó) árak, de a szállítási díjat nem tartalmazzák. Eladó az árváltozás jogát fenntartja. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt terméket Eladó nem tudja szállítani, erről a megadott email címre értesítést küld.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést törölje.

Rendelést csak 18. életévét betöltött, gyámság alatt nem lévő, Magyarországon bejelentett vagy állandó lakcímmel rendelkező személy adhat le.

A Vevő megrendelésének elküldését követően Eladó visszaigazolást küld munkanapokon 48 órán belül. A visszaigazolás tartalmazza a termék lényeges tulajdonságait, az Eladó lényeges és kapcsolattartási adatait, a szállítás várható határidejét, a megrendelt termékek adóval növelt ellenértékét, fizetési kondíciót, az esetlegesen felmerülő költségeket, és az átvétel lehetséges módjait. Az Eladó által megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladóval szemben esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén sem támaszthat igényt semmilyen jogcímen; Eladó kártérítési kötelezettségét felek - a Ptk-ban rögzített korlátozással - kizárják.

Áru átadás-átvételére vonatkozó rendelkezések
Mivel egyes termékeink bizonyos elemei kézimunkával készülnek, ezért esetlegesen előfordulhat minimális eltérés (formában, színben) a webáruházon feltöltött képen látható, “illusztrációs” termékhez képest, de a termék használhatóságán, vagy értékén ezek nem változtatnak, az ebből adódó reklamációkat Eladó nem tudja elfogadni.
Eladó nem tehető felelőssé, ha a kiszolgáltatott áru hibás, hiányos vagy elcserélt, ha a Vevő a hiányosságokat nem fedi fel a mennyiségi és minőségi átvétel során. A mennyiségi és minőségi átvétel az áru átvételével egy időben történik, de az áru átvételekor nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek minőségét hivatalos okmány tanúsítja, illetőleg amelyekre jótállás vonatkozik. Eladó nem felelős a rejtett hibákért.

A z áruátvétel lehetőségei
- Helyszíni átvétel (ingyenes)
A webáruházban leadott megrendeléskor a személyes áruátvétel helye az Eladó 2750 Nagykőrös Kecskeméti út 19. szám alatti telephelye. Az átvétel időpontjáról Eladó e-mail-ben küld értesítést Vevő részére.

- Csomagküldő szolgálat
Kiszállítás választása esetén a Eladó a megrendelt termékeket a GLS csomagküldő szolgálat igénybevételével juttatja el Vevő által a megrendelés folyamán megadott címre. Előre utalás esetén bruttó 2300 Ft. Utánvét esetén bruttó 2800 Ft. Magyaroszág területén belül. Kiszállítás munkanapokon 8 és 17 óra között történik. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, a GLS a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, melyen feltünteti a csomagszámot, majd a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A csomagszám alapján Vevő érdeklődhet a csomag státuszáról, kiszállításáról a következő telefonszámon "+36-29886600" reggel 8 és este 18 óra között illetve a https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes oldalon. 

Fizetés/Fizetési feltételek
- Előre utalással a megrendelést követően Eladó által megadott bankszámlaszámra. 
- Utánvéttel a csomag kiszállításakor közvetlenül a csomagküldő szolgálat felé (a futárnak készpénzben).
- Készpénzzel, bankkártyával az áru személyes átvételekor.

Adatvédelem
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kell Vevőnek az Eladó rendelkezésére bocsátani, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Eladó ezeket az adatokat harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Szavatosság

A vásárlástól számított két hónapon belül lehet érvényesíteni a szavatossági igényeket, de legfeljebb a teljesítéstől számított két éves jogvesztő határidőn belül. A vásárlástól számítva hat hónapig az Eladónak kell, hogy bizonyítsa, hogy a vásárláskor még hibamentes volt az áru, míg ezt követően a Vevőn van a bizonyítás terhe. Szavatossági igény érvényesítésekor a Vevő mindenekelőtt javítást vagy cserét kérhet, majd ha ezek sikertelenek, akkor árleszállítást vagy végső soron a vételár visszatérítését. Eladó azonban használt pipát NEM áll módjában sem cserélni, sem visszavenni, ha javítható javítani tudja, de költséggel járhat amit - Eladónak felróható hibás teljesítés hiányában - Vevőnek kell viselnie.
Eladó hibás teljesítését kizáró ok, ha a meghibásodás rendeltetésellenes használatból, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után fellépett ok miatt következik be.
Meghibásodás esetén a hibás terméket Eladó feltüntetett címére kell postán v. személyesen eljuttatni. Szükséges feltétel a termék eredeti és teljes csomagolása, tartozékainak és dokumentációinak megléte.

Elállási/Felmondási jog
Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a szerződéstől elállni. Ezt az igényét köteles írásban jelezni. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszaküldeni Eladó címére (2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 19.). Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, még nem használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék visszaküldésének költségeit Vevő viseli.
Vevő - az áru/termék átvételét követően - 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 19.
Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Vevő - a fenti szabályok betartásával - eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának, illetve a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevőnek a vételárat. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Tulajdonjog fenntartása
A Vevő által megrendelt áru(k) azok ellenértékének és az esetlegesen felmerülő egyéb költségek teljes kiegyenlítéséig Eladó tulajdonában maradnak. Erre tekintettel a teljes vételár kiegyenlítése előtt az áru(k)at biztosítékul adni vagy más módon megterhelni nem lehet.

Kárveszély átszállása
A kárveszély az Áru átvételekor, a Vevőnek történő átadásakor száll át Vevőre. A kárveszélyviselés kiterjed az Áru átvételének alaptalan megtagadása, illetve helytelen szállítási cím miatti meghiúsulása után bekövetkező bármely kárra is.

Felelősség korlátozása
Az áru alkalmazása előtt a Vevőnek/felhasználónak meg kell határoznia az áru adott célra való megfelelőségét, vállalnia kell az alkalmazás kockázatát és annak kapcsán felmerülő bárminemű kötelezettséget. Eladó nem felelős az áru használatából eredő veszteségért, kárért, függetlenül attól, hogy a használat összhangban áll-e az Eladó ajánlásával. A jelen teljesítés feltételeként a Vevő mentesíti Eladót az áru megvásárlásából, kezeléséből, használatából eredő veszteségekkel , követelésekkel , károkkal, felelősséggel kapcsolatban.
Vevő elismeri, hogy birtokában van azoknak a dokumentumoknak (termékleírás, használati útmutató stb.) amelyeket a termékek ismeretéhez, használatba vételéhez szükségesek.

Irányadó jog, jogkikötés
Amennyiben Felek között egyedi szerződés jött létre, úgy jelen általános szerződési feltételek a megkötött szerződésben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak, különös tekintettel a Ptk. és a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
Jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita esetére feltéve, hogy a Vevő gazdálkodó szervezet - kivéve, ha székhelye nem Budapest vagy Pest Megye területén van, mely esetre a Felek illetékességi kikötést nem tesznek - szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Copyright © 2016. Szabó Pipagyár Kft. - Minden jog fenntartva.